باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید

کد مدیر
مطالب تصادفی محتوایی

پرینت
بازدید: ۵٣٧

شرایط و قوانین وام های دانشجویی

 

راهنمای بهره­ مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

وامهای دانشجویان روزانه  شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

 

الف ) شرایط عمومی بهره مندان از تسهیلات :

…  دارا بودن اولویت نیاز مالی( به تشخیص معاونت محترم دانشجویی).

…  دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

…  عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.

… عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی).

تبصره1: تایید  احراز شرایط بند یک و دو، توسط معاونت دانشجویی دانشگاه ذیربط می باشد.

 

ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:

 1-  دانشجوی تمام وقت باشد. ( دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی،کفایت می کند).

2- مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل.

تبصره 1: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.

تبصره 2: دانشجوياني­كه دو نيمسال متوالي مشروط شوند از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعدي مشروطي، محروم  مي­باشند البته درصورت تشخيص كميسیون موارد خاص يا شوراي آموزش دانشگاه مبني بر بلامانع بودن ادامه تحصيل دانشجو، پرداخت وام تحصيلي و مسكن بلامانع است.

3- اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های  صندوق رفاه به شرح زیر :

کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال ).

کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی (12 نیمسال ).

دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

تبصره 1: مرخـصی تحـصیلی مجاز ﺗﺄیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی­گردد.

تبصره 2: در موارد استثنايي با تصويب و ﺗﺄييد معاون دانشجويي دانشگاه ذيربط يك نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وام­ها اضافه مي­گردد.

تبصره 3: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره­اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصیلی وی محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي­تواند استفاده نمايد.

تبصره 4:  تایید احراز شرایط بند های فوق توسط معاونت آموزشی دانشگاه ذیربط صورت می پذیرد

 

 

@انواع تسهیلاتی که دانشجویان دوره روزانه و از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند، مشمول دریافت آن می باشند:

 

²  وام تحصیلی

 این وام حداکثر به 60 % دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و  به مدت 10 ماه در سال از شروع سال تحصیلی تعلق می گیرد.

 

² وام مسکن :

این وام حداکثر به50% دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه­های دانشجویی سکونت نداشته باشند در صورتیکه از وام ودیعه مسکن بهره مند نباشند با ارائه اجاره­نامه معتبر و به مدت 12 ماه در سال قابل پرداخت می باشد.

²ودیعه مسکن متاهلی :

این وام به منظور کمک به دانشجویان ﻣﺘﺄهل فاقد خوابگاه درکلیه مقاطع در مقابل ارائه اجاره نامه رسمی، قابل  پرداخت می باشد. اطلاعات این دسته از دانشجویان می­باید در فرم مشخص شده به همراه مدارک مورد نیاز، مشروط براینکه از وام مسکن و خوابگاه دانشجویی بهره مند نباشند، از طریق سیستم جامع، به صندوق ارسال گردد. میزان این وام جزء بدهی­های دانشجو محسوب گردیده و در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه مسترد می گردد.

 

² وام ودیعه مسکن نخبگان (ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان ) :

این وام به منظور حمایت از نخبگان متاهل و براساس همکاری بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان، برای نخبگان متاهلی که دارای معرفی نامه از آن بنیاد بوده ، در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی،  مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی شاغل به تحصیل باشند، تعلق می گیرد.

 

²ودیعه مسکن دانشجویان  متاهل غیر ایرانی :

این وام به منظور پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه متاهل غیر ایرانی بورسیه  دولت جمهوری اسلامی، شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران که مسکن اجاره ای در اختیار دارند و فاقد خوابگاه متاهلی می باشند، تعلق  می گیرد.

      

 

² وام ازدواج:

این وام به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج دانشجویان، به دانشجویانی که در زمان تحصیل تاهل اختیار نموده و تاریخ عقد آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد، تعلق می گیرد.

 

² وام ضروری:

این وام به دانشجویانی که با مشکل مالی مواجه شده اند، در نتیجه رویدادی خاص، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می­گیرد.

 

 

²وام ضروری مبتکر:

این وام به منظور ايجاد انگيزه علمي بيشتر برای دانشجویان مبتکر و با هدف كمك به رشد علمي و خودباوري اجتماعي و بدلیل تشويق به   فعاليت­هاي علمي، پژوهشي ، اقتصادي و توليدي، پرداخت می گردد. 

 

² وام ضروری حوادث غیر مترقبه:

این وام به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه­های تحصیلی و معیشتی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حادثه دیده که در سراسرکشور به تحصیل اشتغال دارند، در حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل، طوفان و ... با شرایط زیر پرداخت می­گردد.

 

 

 ²وام استعداد درخشان ( تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه )

 این وام به منظور کمک به ﺗﺄمین بخشی از هزینه­های تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان ممتاز و نمونه و برتر، که در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی،رعایت شئون اسلامی، دانشگاهی و ایثارگری سرآمد دانشجویان دیگر باشند و توسط هیات داوران انتخاب دانشجوی ممتاز و نمونه در معاونت دانشجویی وزارت متبوع، با توجه به مفاد زیر، تعیین می گردند، تعلق می گیرد.

الف – دانشجویی است که به دلیل داشتن ویژگی های استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تایید شورای آموزش دانشگاه ، دانشجوی ممتاز شناخته می شود.

ب- دانشجوی نمونه دانشجویی است که طبق مفاد یک آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب 6/8/83 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و طبق ماده 5 آیین نامه مذکور توسط کمیته وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردد.

² ضروری قهرمان ورزشی:

این وام به منظور ارتقاء انگيزه، تشويق و ترغيب دانشجويان قهرمان ورزشكار، در راستاي افتخارآفریني براي جامعه دانشگاهي كشور، در سطح ملي و بين­المللي و نيز كمك به امور رفاهي و معيشتي تعلق می گیرد.

 

²وام تغذیه:

این وام به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به معیشت دانشجویان مستعد کم بضاعت و در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه تغذیه دانشجویی که مبتنی بر ایجاد تنوع و ارتقاء کیفیت غذای دانشجویی است، پرداخت می گردد.

 

²وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات :

  این وام به منظور ترويج فرهنگ و ارزش­هاي غني اسلامي و نيز با توجه به اهميت ﺗﺄثير سفر  معنوي حج و زیارت و عتبات عالیات کشور عراق، در جهت كمك و حمايت مالی به این دسته از دانشجویان كه جهت زیارت مشرف مي­شوند با شرايط ذيل، پرداخت می گردد.

 

² وام موارد خاص:

این وام به دانشجویان مبتلا به بیماریهای خاص ، پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه ﺗﺄیید گردد، تعلق می گیرد.

      

 

² وام دانش هسته ای ­:

 این وام به منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای، قابل پرداخت می باشد.

 

 

…نکته : دانشجویانی که از وامها ی دانش هسته ای  استفاده می کنند، مجاز نیستنتد که از وامهای عادی استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای بهره­مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

 

@انواع تسهیلاتی که دانشجویان عزیز شهریه پرداز که از طریق کنکور سراسری  پذیرفته شده اند، مشمول دریافت آن               می باشند :

-1          وام شهریه.

-2          وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات.

-3         وام شهریه دانش هسته­ای.

 

الف ) شرایط عمومی بهره مندان از تسهیلات :

       1- دارا بودن اولویت نیاز مالی( به تشخیص معاونت محترم دانشجویی).

2- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

  1. عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.
  2. عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی).

 

ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:

1- دانشجوی تمام وقت باشد.(دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی، کفایت می کند).

تبصره: دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کند.

2- اشتغال به تحصیل درسنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر:

… کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال ).

… کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

… کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی (12 نیمسال ).

… دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

تبصره 1: مرخـصی تحـصیلی مجاز ﺗﺄیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه  نمی­گردد.

تبصره 2: در موارد استثنايي با تصويب و ﺗﺄييد معاون دانشجويي دانشگاه ذيربط يك نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وام­ها اضافه      مي­گردد.

تبصره 3: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره­اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصیلی وی  محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي­تواند استفاده نمايد.

تبصره 4: دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی – غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد به مدت سه نیمسال مجاز هستند از وام های شهریه بهره مند گردند.

 

@انواع تسهیلاتی که دانشجویان شهریه پرداز مشمول دریافت آن می باشند:

   -1 وام شهریه.

-2    وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات.

  -3 وام شهریه دانش هسته­ای.

 

²مبالغ وام شهریه مراکز دولتی :

 این وام به منظور حمایت و كمك به ﺗﺄمين بخشي از هزينه­هاي شهريه تحصيلي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههای دولتی، پیام نور، علمی کاربردی و آموزشکده فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی -  غیر انتفاعی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده اند، پرداخت می گردد.

 

² وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات :

این وام به منظور ترويج فرهنگ و ارزش­هاي غني اسلامي و نيز با توجه به اهميت ﺗﺄثير سفر  معنوي حج و زیارت و عتبات عالیات کشور عراق، در جهت كمك و حمايت مالی به این دسته از دانشجویان كه جهت زیارت مشرف مي­شوند با شرايط ذيل پرداخت می گردد:

      

 

 

@ وام های شهریه دانشگاه آزاد :

 

 1- وام شهریه

-2وام شهریه دانش هسته ای

 

²وام شهریه :

این وام به منظور كمك به ﺗﺄمين بخشي از هزينه­هاي شهريه تحصيلي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری، پذیرفته شده و شهریه پرداخت می نمایند، تعلق می گیرد.

 

 

 

² وام شهریه دانش هسته­ای :

 این وام به منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای قابل پرداخت می باشد. 

 

 

 

…نکته  :

      دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از  وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات بهره مند نمی گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SecImgSesنیازمندی های چارراهی درج تبلیغات وآگهی رایگان آگهی رایگان تبلیغات اینترنتی بنر تبلیغاتی تبلیغات کامپیوتر تبلیغات رایانه تبلیغات سایت ها تبلیغات خدمات

تبلیغات پزشکان تبلیغات مهندسی تبلیغات صنایع تبلیغات موسسات

تبلیغات کشاورزی تبلیغات محیط زیست آگهی کشاورزی آگهی محیط زیست تبلیغات ادوات کشاورزی آگهی ادوات کشاورزی فروشگاه کشاورزی فروشگاه محیط زیست فروشگاه ادوات کشاورزی
کودهای ارگانیک تبلیغات کودارگانیک تبلیغات ورمی کومپوست  فروشگاه ورمی کومپوست آگهی ورمی کومپوست
فراورده های دامی لبنیات فروشگاه نساجی  فروشگاه ادوات دامداری گلخانه ها خریدمحصولات کشاورزی گردشگری ایران

Agriculture advertising banners advertising environment environmental farm advertising ad banners agricultural implements, agricultural farm farming Eco Store
Organic fertilizers, promotion of organic manure, vermicompost advertising Kvmpvst, dilatory Kvmpvst Store Advertising
Vermicompost Kvmpvst
Dairy products and animal husbandry equipment textile shop Khrydmhsvlat Agricultural Greenhouses Iran Tourism

http://charrahi.ir