باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید

لینک سایت های ایرانی

جهت درج لینک در این اینجا کلیک کنید

کد مدیر

چارراهی زیر مجموعه ای از باکس آگهی

جدا

تبلیغات باکس آگهی

توضیح دلخواه

توضیح دلخواه

کد کلیک

 
مطالب تصادفی محتوایی

پرینت
بازدید: ٨٢۶

شرایط و قوانین وام های دانشجویی

 

راهنمای بهره­ مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

وامهای دانشجویان روزانه  شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

 

الف ) شرایط عمومی بهره مندان از تسهیلات :

…  دارا بودن اولویت نیاز مالی( به تشخیص معاونت محترم دانشجویی).

…  دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

…  عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.

… عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی).

تبصره1: تایید  احراز شرایط بند یک و دو، توسط معاونت دانشجویی دانشگاه ذیربط می باشد.

 

ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:

 1-  دانشجوی تمام وقت باشد. ( دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی،کفایت می کند).

2- مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل.

تبصره 1: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.

تبصره 2: دانشجوياني­كه دو نيمسال متوالي مشروط شوند از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعدي مشروطي، محروم  مي­باشند البته درصورت تشخيص كميسیون موارد خاص يا شوراي آموزش دانشگاه مبني بر بلامانع بودن ادامه تحصيل دانشجو، پرداخت وام تحصيلي و مسكن بلامانع است.

3- اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های  صندوق رفاه به شرح زیر :

کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال ).

کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی (12 نیمسال ).

دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

تبصره 1: مرخـصی تحـصیلی مجاز ﺗﺄیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی­گردد.

تبصره 2: در موارد استثنايي با تصويب و ﺗﺄييد معاون دانشجويي دانشگاه ذيربط يك نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وام­ها اضافه مي­گردد.

تبصره 3: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره­اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصیلی وی محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي­تواند استفاده نمايد.

تبصره 4:  تایید احراز شرایط بند های فوق توسط معاونت آموزشی دانشگاه ذیربط صورت می پذیرد

 

 

@انواع تسهیلاتی که دانشجویان دوره روزانه و از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند، مشمول دریافت آن می باشند:

 

²  وام تحصیلی

 این وام حداکثر به 60 % دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و  به مدت 10 ماه در سال از شروع سال تحصیلی تعلق می گیرد.

 

² وام مسکن :

این وام حداکثر به50% دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه­های دانشجویی سکونت نداشته باشند در صورتیکه از وام ودیعه مسکن بهره مند نباشند با ارائه اجاره­نامه معتبر و به مدت 12 ماه در سال قابل پرداخت می باشد.

²ودیعه مسکن متاهلی :

این وام به منظور کمک به دانشجویان ﻣﺘﺄهل فاقد خوابگاه درکلیه مقاطع در مقابل ارائه اجاره نامه رسمی، قابل  پرداخت می باشد. اطلاعات این دسته از دانشجویان می­باید در فرم مشخص شده به همراه مدارک مورد نیاز، مشروط براینکه از وام مسکن و خوابگاه دانشجویی بهره مند نباشند، از طریق سیستم جامع، به صندوق ارسال گردد. میزان این وام جزء بدهی­های دانشجو محسوب گردیده و در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه مسترد می گردد.

 

² وام ودیعه مسکن نخبگان (ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان ) :

این وام به منظور حمایت از نخبگان متاهل و براساس همکاری بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان، برای نخبگان متاهلی که دارای معرفی نامه از آن بنیاد بوده ، در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی،  مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی شاغل به تحصیل باشند، تعلق می گیرد.

 

²ودیعه مسکن دانشجویان  متاهل غیر ایرانی :

این وام به منظور پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه متاهل غیر ایرانی بورسیه  دولت جمهوری اسلامی، شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران که مسکن اجاره ای در اختیار دارند و فاقد خوابگاه متاهلی می باشند، تعلق  می گیرد.

      

 

² وام ازدواج:

این وام به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج دانشجویان، به دانشجویانی که در زمان تحصیل تاهل اختیار نموده و تاریخ عقد آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد، تعلق می گیرد.

 

² وام ضروری:

این وام به دانشجویانی که با مشکل مالی مواجه شده اند، در نتیجه رویدادی خاص، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می­گیرد.

 

 

²وام ضروری مبتکر:

این وام به منظور ايجاد انگيزه علمي بيشتر برای دانشجویان مبتکر و با هدف كمك به رشد علمي و خودباوري اجتماعي و بدلیل تشويق به   فعاليت­هاي علمي، پژوهشي ، اقتصادي و توليدي، پرداخت می گردد. 

 

² وام ضروری حوادث غیر مترقبه:

این وام به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه­های تحصیلی و معیشتی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حادثه دیده که در سراسرکشور به تحصیل اشتغال دارند، در حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل، طوفان و ... با شرایط زیر پرداخت می­گردد.

 

 

 ²وام استعداد درخشان ( تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه )

 این وام به منظور کمک به ﺗﺄمین بخشی از هزینه­های تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان ممتاز و نمونه و برتر، که در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی،رعایت شئون اسلامی، دانشگاهی و ایثارگری سرآمد دانشجویان دیگر باشند و توسط هیات داوران انتخاب دانشجوی ممتاز و نمونه در معاونت دانشجویی وزارت متبوع، با توجه به مفاد زیر، تعیین می گردند، تعلق می گیرد.

الف – دانشجویی است که به دلیل داشتن ویژگی های استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تایید شورای آموزش دانشگاه ، دانشجوی ممتاز شناخته می شود.

ب- دانشجوی نمونه دانشجویی است که طبق مفاد یک آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب 6/8/83 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و طبق ماده 5 آیین نامه مذکور توسط کمیته وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردد.

² ضروری قهرمان ورزشی:

این وام به منظور ارتقاء انگيزه، تشويق و ترغيب دانشجويان قهرمان ورزشكار، در راستاي افتخارآفریني براي جامعه دانشگاهي كشور، در سطح ملي و بين­المللي و نيز كمك به امور رفاهي و معيشتي تعلق می گیرد.

 

²وام تغذیه:

این وام به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به معیشت دانشجویان مستعد کم بضاعت و در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه تغذیه دانشجویی که مبتنی بر ایجاد تنوع و ارتقاء کیفیت غذای دانشجویی است، پرداخت می گردد.

 

²وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات :

  این وام به منظور ترويج فرهنگ و ارزش­هاي غني اسلامي و نيز با توجه به اهميت ﺗﺄثير سفر  معنوي حج و زیارت و عتبات عالیات کشور عراق، در جهت كمك و حمايت مالی به این دسته از دانشجویان كه جهت زیارت مشرف مي­شوند با شرايط ذيل، پرداخت می گردد.

 

² وام موارد خاص:

این وام به دانشجویان مبتلا به بیماریهای خاص ، پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه ﺗﺄیید گردد، تعلق می گیرد.

      

 

² وام دانش هسته ای ­:

 این وام به منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای، قابل پرداخت می باشد.

 

 

…نکته : دانشجویانی که از وامها ی دانش هسته ای  استفاده می کنند، مجاز نیستنتد که از وامهای عادی استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای بهره­مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

 

@انواع تسهیلاتی که دانشجویان عزیز شهریه پرداز که از طریق کنکور سراسری  پذیرفته شده اند، مشمول دریافت آن               می باشند :

-1          وام شهریه.

-2          وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات.

-3         وام شهریه دانش هسته­ای.

 

الف ) شرایط عمومی بهره مندان از تسهیلات :

       1- دارا بودن اولویت نیاز مالی( به تشخیص معاونت محترم دانشجویی).

2- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

  1. عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.
  2. عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی).

 

ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:

1- دانشجوی تمام وقت باشد.(دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی، کفایت می کند).

تبصره: دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کند.

2- اشتغال به تحصیل درسنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر:

… کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال ).

… کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

… کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی (12 نیمسال ).

… دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

تبصره 1: مرخـصی تحـصیلی مجاز ﺗﺄیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه  نمی­گردد.

تبصره 2: در موارد استثنايي با تصويب و ﺗﺄييد معاون دانشجويي دانشگاه ذيربط يك نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وام­ها اضافه      مي­گردد.

تبصره 3: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره­اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصیلی وی  محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي­تواند استفاده نمايد.

تبصره 4: دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی – غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد به مدت سه نیمسال مجاز هستند از وام های شهریه بهره مند گردند.

 

@انواع تسهیلاتی که دانشجویان شهریه پرداز مشمول دریافت آن می باشند:

   -1 وام شهریه.

-2    وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات.

  -3 وام شهریه دانش هسته­ای.

 

²مبالغ وام شهریه مراکز دولتی :

 این وام به منظور حمایت و كمك به ﺗﺄمين بخشي از هزينه­هاي شهريه تحصيلي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههای دولتی، پیام نور، علمی کاربردی و آموزشکده فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی -  غیر انتفاعی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده اند، پرداخت می گردد.

 

² وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات :

این وام به منظور ترويج فرهنگ و ارزش­هاي غني اسلامي و نيز با توجه به اهميت ﺗﺄثير سفر  معنوي حج و زیارت و عتبات عالیات کشور عراق، در جهت كمك و حمايت مالی به این دسته از دانشجویان كه جهت زیارت مشرف مي­شوند با شرايط ذيل پرداخت می گردد:

      

 

 

@ وام های شهریه دانشگاه آزاد :

 

 1- وام شهریه

-2وام شهریه دانش هسته ای

 

²وام شهریه :

این وام به منظور كمك به ﺗﺄمين بخشي از هزينه­هاي شهريه تحصيلي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری، پذیرفته شده و شهریه پرداخت می نمایند، تعلق می گیرد.

 

 

 

² وام شهریه دانش هسته­ای :

 این وام به منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای قابل پرداخت می باشد. 

 

 

 

…نکته  :

      دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از  وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات بهره مند نمی گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب،سرویس و تعمیرات درب های اتوماتیک پارکینگ و کرکره برقی
نصب،سرویس و تعمیرات درب های اتوماتیک پارکینگ و کرکره برقی
شرکت فنی خدماتی:(مکانیک دُر)تعمیرات درب اتوماتیک، تعمیر کرکره برقی، تعمیرات درب ریموتی، تعمیرات درب کنترلی، تعمیرات جک برقی، تعمیر درب ریلی برقی، تعمیرات قفل برقی ، تعمیرات تعمیرات کرکره برقی09123168377 گروه فنی خدماتی مکانیک دُر با بیش از ۱۴ سال تجربه با کادری مجرب،متخصص وتاییده شده شرکت در اسرا ...
تولید کننده انواع علائم ایمنی و ترافیکی و تابلوهای ایمنی
تولید کننده انواع علائم ایمنی و ترافیکی و تابلوهای ایمنی
گروه تولیدی ایمن ساین تولید کننده انواع علائم ایمنی و ترافیکی و تابلوهای ایمنی تک منظوره و چند منظوره را بصورت چاپی و یا برشی با بهترین کیفیت و ماندگاری طولانی و پائین ترین قیمت بصورت عمده دارد . بخشی از توانائی های ایمن ساین بدین شرح می باشد: ـ تولید انواع علائم ایمنی و تابلوهای ایمنی و ترافیکی ط ...
فروش زمین در رامسر کتالم جنب قلعه تاریخی مارکوه
فروش زمین در رامسر کتالم جنب قلعه تاریخی مارکوه
ششدانگ زمین بمساحت 10000متر با بر181متر چشم انداز فوق العاده زیبا واقع در رامسر در مجاورت قلعه تاریخی مارکوه.قیمت متری 400 هزارتومان جهت اطلاع بیشتر با شماره 09112936971 تماس بگیرید و یا با مراجعه به سایت املاک شمال به آدرس http://www.amlaakshomal.com توضیحات بیشتری در مورد این ملک و سایر املاک ...
آگهی رایگان بقیمت - درج آگهی در 60 ثانیه بدون ثبت نام
آگهی رایگان بقیمت - درج آگهی در 60 ثانیه بدون ثبت نام
آگهی رایگان یکی از راه های بازدهی بیشتر برای صاحبان بیزینس ها و مشاغل است. سایت تبلیغاتی “بقیمت” با ارایه ی خدمات درج آگهی رایگان این امکان را به شما می دهد تا به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه آگهی خود را در معرض دید هزاران کاربر ایرانی قرار داده و میتوانید کلیه ی آگهی های ثبت شده تان را مدیریت ...
تولید کننده تجهیزات پلی اتیلن خانه های بازی و مهد کودک
تولید کننده تجهیزات پلی اتیلن خانه های بازی و مهد کودک
گروه صنعتی مهر ( www.vjkala.com بزودی ) با کادری حرفه ای آماده مشاوره در امر راه اندازی و بروز رسانی مجموعه های بازی مانند : سالن ها و باشگاه های ورزشی ، خانه های بازی ، مهد کودک ها ، مینی پارک ها ، شهربازی های سرباز و سرپوشیده و همچین اتاق کودک میباشد تولید کننده ، وارد کننده ، تامین کننده و توز ...
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان مشاوره , طراحی , ساخت , نصب و راه اندازی ماشین آلات کارخانجات کنسرو سازی صنایع غذایی و شیمیایی ، آبمیوه و چاشنی ها و روغن های غذایی و شیمیای شركت صنعتي ابزاربسته بندي خراسان ، عضو رسمي انجمن ماشين سازان صنايع غذايي ايران , دارای استاندارد رسمی ایران همچنین iso900 ...
عضویت در کانال کسب وکارهای اینترنتی
عضویت در کانال کسب وکارهای اینترنتی
با سلام سعي ميکنيم روزانه دو يا سه کسب وکار متنوع مجازي را ارسال کنيم. کانال کسب وکار مجازي کسب وکارهاي متنوع اينترنتي را معرفي مي کند تا با توجه به توانايي هاي خود آن ها را انتخاب کنيد. ليست کسب وکارهاي زير در روزهاي مختلف ارسال مي گردد. کسب درآمد از فروش وبازاريابي فايل کسب درآم ...
عضویت در کانال تلگرام معرفی و آموزش کسب و کار مجازی
عضویت در کانال تلگرام معرفی و آموزش کسب و کار مجازی
آموزش و معرفی کسب وکار های اینترنتی به فکرکسب درآمداز اینترنت هستیدویامی خواهیدکسب وکارتان رامعرفی کنید درکانال کسب وکار مجازی روزانه کسب وکار جدیدی رامعرفی خواهیم کرد عضویت @kasbokarmajaziir ...
دانلودکده پیام ایرانی
دانلودکده پیام ایرانی
پیام ایرانی در زمینه دانلود فایل فعالیت می کند و با بیش از هزاران فایل در تمامی زمینه ها در خدمت شما دوستان می باشد. فروشگاه فایل پیام ایرانی دانلود گزارش کار دانلود کارورزی دانلود تحقیق دانلود کارگاه دانلود فروشگاه کارورزی حقوق دانلود مقاله دانلود پروژه ...
بیمارستان دامپزشکی و پت شاپ شبانه روزی درین
بیمارستان دامپزشکی و پت شاپ شبانه روزی درین
بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین : بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین بزرگترین و مجهزترین مرکز درمانی , خدمات و تجهیزات حیوانات خانگی و پرندگان زینتی در محیطی زیبا و تخصصی دارنده گواهینامه استاندارد ایزو ISO IWA1 2005 ( ایزو مدیریت کیفیت ، مراکز بهداشتی و درمانی) همچنین گواهینامه ISO 26000 ( ایزو ...
دانلود آموزش تبلیغات تجاری در اینترنت
دانلود آموزش  تبلیغات تجاری در اینترنت
تبلیغات تجاری در اینترنت تبلیغات یک فرایند است و نه یک رسانه با حقوق خاص خودش، اگر چه که تبلیغات به شکل های گوناگون رسانه ای برای ارتباط برقرار کردن بکار می رود. تبلیغات در ساده ترین شکل آن، روشی است که فروشنده یا صاحب کارخانه یک محصول، با مشتری و مصرف کننده از طریق یک رسانه یا رسانه های زیادی ...
قرعه کشی جدیدشرکت صنایع غذایی آوازه
قرعه کشی جدیدشرکت صنایع غذایی آوازه
شرکت صنایع غذایی آوازه برنج آوازه برنج اصیل طلایی آوازه از مرغوب ترین برنج های شالیزار های شمال می باشد که با دقت بسیار بالا و کیفیتی ممتاز تولید شده و در اختیار مصرف کنندگان برنج قرار می گیرد. این برنج در بسته بندی های ۵ کیلویی مناسب جهت استفاده در مهمانی ها، مجالس، جشن ها می باشد. رب گوجه فرن ...
ساختمان/ آشپزخانه/ کابینت آشپزخانه
ساختمان/ آشپزخانه/ کابینت آشپزخانه
لیست قیمت و کاتالوگ کابینت آشپزخانه ، شرکتهای معتبر عرضه کننده کابینت آشپزخانه ، چگونه کابینت آشپزخانه مناسب را انتخاب کنیم . مشاهده پروژه های اجرا شده کابینت آشپزخانه . انواع کابینت ، ام دی افی ، چوبی ، خارجی ، ایرانی مقایسه کیفیت و قیمت . همه در : http://iranarchitects.com کابینت آشپزخانه آشپ ...
فروشگاه هنری پارس مید
فروشگاه هنری پارس مید
فروشگاه هنری پارس مید هنر های دستی هنرهای ترسیمی و کتاب مواد اولیه صنایع دستی و هنری http://www.parsimade.com/ دارای نماد اعتماد الکترونیک ...
شرکت زیست فن آوری پیشگام
شرکت زیست فن آوری پیشگام
شرکت زیست فناوری پیشگام در سال 1388 به عنوان مجموعه ای دانش محور و با هدف فعالیت در حوزه بیولوژی ملکولی، بیوتکنولوژی و ژنتیک تاسیس گردید. این شرکت در کنار فعالیت های تجاری، همواره توجه ویژه ای به گسترش فعایت های علمی، تحقیقاتی و تولیدی داشته است. این امر امکان ارایه خدمات و محصولاتی برگرفته از آخرین ...
صنایع غذایی گلها
صنایع غذایی گلها
صنایع غذایی گلها محصولات گلها باکیفیتی بی مثال: پودرژله گلها،در طعم های مختلف وبا استفاده از مواداولیه مرغوب وفرموله شده در واحد R&Dگلها در تمامی فروشگاههای معتبر سراسر کشوردراختیار شماست .فقط با یکبار امتحان مزه آن را فراموش نخواهید کردوبی شک آنرا به دیگران نیز توصیه خواهیدکرد ادویه جات گلها ...
نرم افزار آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند
 نرم افزار آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند
نرم افزار آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند نرم افزار آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند عناوین مطالب موجوددرنرم افزار گاوسیری: تاسیسات موردنیازبرای پرورش گاوشیری شرایط زمین عوامل موثردرانتخاب محل اخداث جایگاه دام جدول شوری آب ومحدودیتهای استفاده ازآن ...
شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی
شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی
شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی http://medplant.ir/ ...
خريد پستي نرم افزار آموزش جامع كاشت - داشت و برداشت انگور
 خريد پستي نرم افزار آموزش جامع كاشت - داشت و برداشت انگور
خريد پستي نرم افزار آموزش جامع كاشت - داشت و برداشت انگور به نام خدا نرم افزارآموزش جامع كاشت - داشت وبرداشت انگور باسلام اين نرم افزار يكي از كاملترين مجموعه هاي آموزشي درارتباط باكاشت داشت وبرداشت انگورميباشد وشما اگرعلاقمند به اين رشته نسبتا"راحت وپردرآمد درميان رشته هاوشاخه هاي متنوع ياغدار ...

SecImgSesنیازمندی های چارراهی درج تبلیغات وآگهی رایگان آگهی رایگان تبلیغات اینترنتی بنر تبلیغاتی تبلیغات کامپیوتر تبلیغات رایانه تبلیغات سایت ها تبلیغات خدمات

تبلیغات پزشکان تبلیغات مهندسی تبلیغات صنایع تبلیغات موسسات

تبلیغات کشاورزی تبلیغات محیط زیست آگهی کشاورزی آگهی محیط زیست تبلیغات ادوات کشاورزی آگهی ادوات کشاورزی فروشگاه کشاورزی فروشگاه محیط زیست فروشگاه ادوات کشاورزی
کودهای ارگانیک تبلیغات کودارگانیک تبلیغات ورمی کومپوست  فروشگاه ورمی کومپوست آگهی ورمی کومپوست
فراورده های دامی لبنیات فروشگاه نساجی  فروشگاه ادوات دامداری گلخانه ها خریدمحصولات کشاورزی گردشگری ایران

Agriculture advertising banners advertising environment environmental farm advertising ad banners agricultural implements, agricultural farm farming Eco Store
Organic fertilizers, promotion of organic manure, vermicompost advertising Kvmpvst, dilatory Kvmpvst Store Advertising
Vermicompost Kvmpvst
Dairy products and animal husbandry equipment textile shop Khrydmhsvlat Agricultural Greenhouses Iran Tourism

http://charrahi.ir